نشتر عشق

Persian Calligraphy for MAP Yalda Event, Dec 2021

 

The Artwork: Acrylic and gold leaves color painting with Persian calligraphy on a 48 in x 30 in gallery grade canvas
The poem: The text on this artwork is from Divan-e Shams of Rumi which reads:

از شبنم عشق خاک آدم گل شد  *  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند * یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

This poem depicts love as the origin of life. Love converted dust to clay for humans to be created, and the sharp edge of love originated heart and blood. 
The Artist: Dr. Mohammad Ghazvini was born and raised in Iran, where he learnt the art of Persian Calligraphy from his father and his grandfather since he was 7. He received his Momtaz degree when he was 11 years old. Mohammad is also known as Meshkin Khat,  and his artworks have been sold across the globe from the US to Germany to South Africa. He currently resides in Orange County, CA. To see more of his artwork and contact him follow him on Instagram @meshkinkhat. 

 

شناسه اثر: نقاشی و خوشنویسی با رنگ اکریلیک و ورق طلا روی بوم گالری 30 در 48 اینچ

متن تابلو: شعر نوشته روی تابلو از دیوان شمس مولاناست: 

از شبنم عشق خاک آدم گل شد  *  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند * یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

این رباعی عشق را به عنوان سرچشمه حیات معرفی میکند، بگونه ای که بدون آن آدمی وجود نخواهد داشت. در آفرینش انسان، خاک آدم را با عشق گل کردند. مولانا همچنین اشاره میکند که منشا بسیاری از جنب و جوش های جهان عشق است. عشق در روح نفوذ کرد و دل، حاصل حکومت و استیلای عشق بر روح است. 

درباره هنرمند: دکتر محمد قزوینی در ایران متولد شد و در آنجا خوشنویسی را در محضر پدر و پدربزرگ خود، از سن هفت سالگی آموخت. او مدرک ممتاز خود را از انجمن خوشنویسان ایران در سن یازده سالگی دریافت کرد. آثار هنری دکتر قزوینی که با نام هنری مشکین خط فعالیت دارد، در سراسر دنیا از آمریکا تا آلمان و تا آفریقای جنوبی به فروش رفته اند. دکتر قزوینی در حال حاضر در اورنج کانتی سکونت دارد. برای مشاهده کارهای بیشتری از ایشان و تماس به اکانت اینستاگرام MeshkinKhat مراجعه بفرمایید. 

اطلاعات تماس:   mghazv@gmail.com, +1 (541) 740-3932

 

مراحل آماده سازی این اثر:

پرایمر سفید به همراه حجم دهنده جهت آماده سازی بوم:

 

سپس ورق طلا با استفاده از چسب مخصوص چسبانده می شود:

 

مرکب قرمز با کاردک روی ورق طلا پخش شده تا رنگ خون را تداعی کند. “صد نشتر عشق بر رگ روح زدند …” 

 

در مرحله بعدی رنگ های آبی، طوسی و سفید به عنوان رنگ زمینه به کار اضافه شد که نماد آسمان و خاک اند.

 

اندکی رنگ سبز فیروزه ای به زیرسازی اضافه شد تا نشانگر رویش و نشاط باشد. این شبنم عشق بود که به خاک آدم زده شد و باعث رشد آدمی شد.

 

سپس متن بیت دوم بصورت بزرگتر و بیت اول کوچکتر روی تابلو پیاده شد:

 

ریزه کاری ها و سایه ها اضافه شد

 

و در نهایت لبه های بوم رنگ آمیزی شد: 

 

برای این اثر میتوان از قاب قهوه ای یا سیاه؛ و یا از قاب طلایی رنگ بر اساس دکوراسیون محیط استفاده کرد: